Valmennuspalvelut

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö edellyttää sekä johdolta että koko henkilöstöltä uudistumiskykyä, jota voidaan parhaiten tukea suunnitelmallisella osaamisen kehittämisellä. BCC:n valmennuspalvelut tarjoaa joustavat ja kustannustehokkaat ratkaisut tähän – yksittäisen henkilön tai tiimin tarpeista aina laajamittaisiin valmennusohjelmiin. 

 

Valmennuspalvelumme rakennetaan tarvelähtöisesti, tavoitteellisesti ja ihmisten itseohjautuvuutta tukien. Tarpeen pohjalta määritellään oppimistavoitteet – mikä on tälle henkilölle tai ryhmälle tässä tilanteessa onnistumisen kannalta olennaista? Tavoitteiden perusteella tunnistetaan mitkä sisällöt parhaiten tukevat tarvittavaa oppimista. 

 

Tarjoamme ainutlaatuisen valikoiman verkkokursseja, jotka kaikki tukevat sekä yksilöiden että organisaation adaptiivisuuden kehittämistä. Aihealueina ovat mm. organisaatiokulttuuri, johtoryhmätyöskentely ja johtamisen eri osa-alueet ja taidot. Kursseja voidaan hyödyntää itsenäisinä itseopiskelumateriaaleina tai yhdistettynä osaksi valmennusohjelmaa. Niiden avulla voimme räätälöidä oppimiskokemuksen vastaamaan organisaationne tarpeita ja toimintaympäristöä.

 

Verkko-opiskelun tukena on oppimisen kannalta hyödyllistä järjestää tilaa myös sisältöjen reflektoinnille yhdessä muiden kanssa. Ammattivalmentajamme fasilitoivat keskusteluja, auttavat luomaan yhteisen näkemyksen ja varmistavat, että verkkosisältöjen avulla opittuja teemoja sovelletaan tehokkaasti organisaationne todellisuuteen. Tämä yhdistelmä mahdollistaa paitsi syvällisen ymmärryksen saavuttamisen, myös konkreettisen toimeenpanon tuen.


Hyödyt
  • Syvällistä ymmärrystä: Saavutatte laajemman ymmärryksen siitä, miten voitte kehittää organisaatiokulttuuria ja johtamistaitoja muuttuvassa toimintaympäristössä.
  • Räätälöidyt ratkaisut: Tarjoamme palvelut, jotka ovat juuri teidän organisaationne tarpeisiin räätälöityjä, mikä tekee koulutuksesta ja valmennuksesta kustannustehokasta ja kohdennettua.
  • Konkreettista toimintaa: Fasilitoimamme keskustelujen avulla saatte käytännön työkaluja ja tukea, joiden avulla voitte ottaa opitut asiat käytäntöön ja edistää organisaationne kehittymistä.