Johdon Coaching

Nykyaikaisen johtajuuden ydin on siinä vaikutuksessa joka johtajan toiminnalla on organisaation muihin jäseniin ja sitä kautta koko toimintakulttuuriin. Tuloksekas johtamisen kehittäminen edellyttää siksi siirtymistä pois yksilökeskeisestä ajattelusta, kohti halutun johtamisvaikutuksen vahvistamista. Kehittämisen keskiöön on mielekästä nostaa johtamisen lähestymistavat ja käytännöt, johtajan henkilökohtaisten piirteiden ja ominaisuuksien sijaan.


BCC Executive Coaching on tavoitteellista ajattelun ja toimeenpanon tukea johtamisvaikutuksen kehittämiseen. Se on asiakkaan omista tarpeista lähtevä, tehokas tapa kehittyä ammatillisesti ja ihmisenä – ja lisätä valmiuksia tuloksellisen toimintakulttuurin vahvistamiseen omassa toimintaympäristössä. Coaching antaa mahdollisuuden tunnistaa ja ymmärtää omia vahvuuksia ja kehittämistarpeita tarkoituksenmukaisesti, suhteessa työroolin vaatimuksiin. Se tarjoaa tilan käsitellä onnistumista estäviä haasteita ja alihyödynnettyjä mahdollisuuksia luottamuksellisesti – ja auttaa löytämään toimintamallit joilla haluttu johtamisvaikutus parhaiten toteutuu.

 

Johdon Coaching on investointi joka parhaimmillaan parantaa sekä johtajan omaa että koko organisaation suorituskyvykkyyttä ja muutosvalmiutta. Prosessi rakennetaan tavoitteen mukaisesti ja voi olla kestoltaan mitä tahansa kertaluonteisesta sparrauksesta vuoden mittaiseen syvälliseen kehittymisprosessiin. Tavallisimmin kesto on noin 6 kk ja coachingtapaamiset ovat tyypillisesti 2-4 viikon välein. Tapaamisten välillä otetaan suurimmat kehitysaskeleet, kun uusia ajattelu- ja toimintamalleja sovelletaan käytännössä – ja johtaja saa niistä palautetta sidosryhmiltään. 

 

Coachingprosessiin on mahdollista yhdistää joko organisaation omat tai BCC:n käyttämät arviointityökalut, joilla saadaan mitattavaa tietoa paitsi lähtötilanteesta, myös tavoitteiden edistymisestä pidemmällä aikavälillä.

 

Tyypillisiä asiakkaidemme syitä hakeutua coachingiin

  • Johtamisvaikutuksen kehittämistarpeet (hyvät aikomukset eivät käänny halutuksi tulokseksi, tietämisen ja tekemisen välinen kuilu tulee esille suoriutumisessa)
  • Ihmisten johtamisen haasteet (hyvät aikomukset eivät näy henkilöstön kokemuksessa, tietämisen ja tekemisen välinen kuilu tulee esille johtamispalautteissa tai henkilöstökyselyissä)
  • Omaan jaksamiseen ja työmäärän/ajankäytön hallintaan liittyvät haasteet; tavoitteena tasapainoisempi arki
  • Työuran käännekohtiin liittyvät tilanteet; tavoitteena oman uravaiheen ”välitilinpäätös” ja suunnan hahmottaminen jatkossa
  • Johtoryhmän toiminnan kehittämistarpeet (muutokset kokoonpanossa tai vakiintuneen johtotiimin yhteistyökykyä ja/tai sitoutumista halutaan vahvistaa)
  • Johtoryhmäroolin haltuunotto (esihenkilöstä johtajaksi -tilanne, siirtyminen päällikkötasolta johtoryhmän jäseneksi, operatiivisesta strategiseen painotukseen)