Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Kaikki arvostavat toimivaa työkulttuuria ja tunnistavat sen positiivisen vaikutuksen sekä tuloksellisuuteen että työhyvinvointiin. Joskus yhteinen etu kuitenkin hukkuu ja arki tökkii – kulttuuria pitäisi kehittää, mutta miten? Autamme jumeista eteenpäin perustuen luotettavaan, datapohjaiseen menetelmään.

 

Miten voimme auttaa?

  • mittaamme organisaatiokulttuurin nykytilan ja autamme tunnistamaan sen vaikutukset
  • autamme konkretisoimaan strategian toteutumisen edellyttämän tavoitetilan 
  • määritämme kanssanne muutostarpeen: minkä johtamiskäyttäytymisessä tulee muuttua jotta kulttuurin tavoitetila saavutetaan?
  • tuemme tarvittavan muutoksen toteuttamisessa: kulttuurin kehittämisen tiekartta, toimenpiteiden määritys ja käytännön tuki johtamistyötä tekeville (coaching & valmennus)


Mittaus voidaan tehdä koko organisaatiolle tai valita tavoitteen kannalta relevantti otos vastaajiksi. Tulos antaa selkeän visuaalisen kuvan nykyisen kulttuurin piirteistä ja vaikutuksista – ja varmistaa kehittämistoimenpiteiden suuntaamisen oikeisiin asioihin. Hankalasti hahmotettavan ilmiön ympärille saadaan näin yhteinen ymmärrys ja kieli, mikä edistää koko porukan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.