Adaptiivinen organisaatio - kestävä menestys

Uskomme että muuttuvassa maailmassa menestyvät parhaiten ne, joilla on kyky uudistua ympäristön ja olosuhteiden muuttuessa. Olemme vuodesta 2006 auttaneet asiakkaitamme vahvistamaan organisaatiokulttuuriaan ja johtamisosaamistaan suuntaan, joka lisää organisaation ja siinä työskentelevien yksilöiden adaptiivisuutta. 


Tarjoamme kumppanuutta joka skaalautuu tarpeenne mukaan ja pohjautuu kolmeen periaatteeseen: luotamme dataan, tuemme käytännönläheisesti ja toimimme vaikuttavasti. Meille on tärkeää että yhteistyön tuloksena asiakkaan osaaminen ja kyvykkyys oman toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen on todennetusti vahvistunut, ja että hyöty näkyy myös jatkossa.

 

Datapohjainen kehittäminen

 

Muutoksen johtaminen ei ole niin vaikeaa kun väitetään. Hankalaksi kuitenkin menee, jos ei ihan hahmotu mitä ollaan tekemässä ja miksi. Yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi perustamme havaintomme ja toimintaehdotuksemme dataan, ei mutuun. Mittaamme lähtötilanteen luotettavilla työkaluilla, jotta saatte täsmällisen kuvan siitä missä ollaan, ja pystytte määrittämään yhteisesti mihin haluatte suunnata. 

 

Datapohjainen kehittäminen mahdollistaa myös luotettavan tuloksellisuuden arvioinnin, sillä kaikkia arviointejamme voi käyttää uusintamittausten työkaluina. Mittaustulos jota on saatu liikahtamaan kohti tavoitetilaa, toimii selkeänä palautteena kehittämistoimenpiteiden onnistumisesta. Käytämme datapohjaisia kehittämistyökaluja organisaatiokulttuurin, organisaatiotehokkuuden sekä johtamisen arvioinneissa.


Käytännönläheinen ote

 

Monenlainen kehittäminen voi olla kiinnostavaa, mutta aidosti hyödyllistä on sellainen, joka edistää asettamianne tavoitteita. Emme myy metritavaraa, vaan lähtökohtana kehittämiselle on aina oma tilanteenne. Autamme löytämään juuri teille sopivat ratkaisut ja määrittämään konkreettiset askelmerkit. Tuemme matkalla coachingin ja valmennuksen keinoin sekä fasilitoimalla yhteistä työskentelyä. 


Soveltaminen ja kokeilut ovat olennainen osa oppimista – olipa kyse yksittäisen johtajan, johtotiimin tai koko organisaation kehittymisestä. Verkkosisällöt, välitehtävät sekä toimeenpanoa edistävät jälkitehtävät varmistavat että kehittymisen tulokset ovat välittömästi vietävissä käytäntöön. Omista ja muiden kokemuksista oppimista hyödynnetään vuorovaikutteisesti silloin, kun ollaan yhdessä koolla. Oleellinen kysymys on "mitä teen seuraavaksi" sillä parhaatkaan ideat eivät toteuta itseään - ihmisten konkreettinen toiminta ratkaisee. 


Kestävät tulokset


Ydinosaamistamme on valmentavan vuorovaikutuksen hyödyntäminen organisaatioiden kestävän menestyksen edistämiseksi. Valmentava ote ei meillä ulotu pelkästään sisältöihin – coachingammattilaisina hyödynnämme tätä osaamista kaikessa asiakastyössä. Sinulle asiakkaana se tarkoittaa, että voit luottaa ammattilaisen kykyyn auttaa sinua tavoitteiden selkeyttämisessä, toimenpiteiden konkretisoinnissa ja toimeenpanovastuun ottamisessa. Emme tee puolesta, mutta tuemme – ja tarvittaessa myös haastamme – jotta sinä voit onnistua siinä, mitä itseltäsi ja tiimiltäsi odotat.


Lähtötilanteen ja lopputuleman välinen ero kertoo mitä on saatu aikaan. Kun tämä ero on tavoitteen mukainen, voidaan yhteistyötä kutsua tulokselliseksi. Toinen, yhtä tärkeä mittari on vaikuttavuus: mitä pitkäkestoisia, tavoiteltuja muutoksia on saatu aikaan, siten että nämä toimintamallit jäävät osaksi arkea myös jatkossa? Arvioimme sekä tuloksellisuutta että vaikuttavuutta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, ja kriteerimme onnistumiselle on, että nämä molemmat toteutuvat.