Rekisteriseloste ja tietosuojalauseke

BCC Business Coaching Center Oy (jäljempänä ’BCC’) on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU: yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679), kansallisen henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

BCC:n ylläpitämät rekisterit ovat ovat tilaajarekisteri sekä asiakasrekisteri. Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja käsitellään, jotta voimme tuottaa asiakkaille palveluitamme.

Rekisterinpitäjä

BCC Business Coaching Center Oy

Y-tunnus: 2107152-9


Yhteystiedot

info[at]bcc.fi

puh. +358 10 421 3600

Tilaajarekisteri

Käyttötarkoitus

Rekisterin avulla lähetetään sähköpostitse BCC:n blogikirjoituksia, tiedotteita, sekä markkinointi ja tarjousviestejä, jotka eivät velvoita tilaajaa minkäänlaisiin toimiin.

Käyttäjä hyväksyy tämän rekiseriselosteen ja tietosuojalausekkeen ehdot tilaamalla sähköistä materiaaliamme, ilmoittautumalla tilaisuuksiimme ja/tai tilaamalla tai käyttämällä palvelujamme.

Tiedot

Rekisterissä voidaan säilyttää ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • etunimi ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • yritys ja sen toimiala
 • tehtävä ja osasto yrityksessä
 • valittu uutiskirjeen kieli
 • tietojen rekisteröintipäivä
 • vastaanottajan IP-osoite
 • vastaanottajan sitoutuminen viesteihin

Tietojen keräämisessä voidaan hyödyntää sähköpostiviesteihin sisältyviä seurantapikseleitä.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja selosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen käyttää vain BCC.

BCC voi siirtää tietoja palvelun teknisen tuottamisen mahdollistavien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimille.

Tietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Tietojen suojaus

Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain henkilöt, joilla on siihen lupa työtehtäviensä vuoksi. Tietojen käsittelyssä noudatetaan tarkoin BCC:n laatimia tietosuojaohjeistuksia. 

BCC:llä on tässä rekisteriselosteessa mainittujen mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa aina kirjallinen sopimus, jonka edellytyksenä ovat luottamuksellinen ja lainmukainen tietojen käsittely ja sekä suojaus.

Tilaajien henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun on perusteltua tässä selosteessa määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.

Asiakasrekisteri

Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään BCC:n asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpitoon (sisältäen sähköpostissa lähetettävän uutiskirjeen ja mitä siitä mainitaan tilaajarekisterissä), sekä palveluiden tuottamiseen asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Käyttäjä hyväksyy tämän rekiseriselosteen ja tietosuojalausekkeen ehdot tilaamalla tai käyttämällä palvelujamme ja/tai allekirjoittamalla coaching-sopimuksen.

Tiedot

Rekisterissä voidaan säilyttää ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • etunimi ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • yritys ja sen toimiala
 • tehtävä ja osasto yrityksessä 
 • tietojen rekisteröintipäivä
 • muut palvelun tuottamisen kannalta välttämättömät tiedot, jotka Toimeksiantaja rekisterinpitäjänä, kontaktihenkilö tai loppuasiakas henkilökohtaisesti BCC:lle tai sen edustajalle luovuttaa.

Tietojen luovutus

BCC on verkostomaisesti toimiva yritys ja teettää työtä alihankintana. Tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi BCC:n verkostoalihankkijalle tässä selosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen silloin, kun se on palvelun tuottamisen kannalta välttämätöntä. 

BCC voi siirtää tietoja myös palvelun teknisen tuottamisen mahdollistavien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimille.

Tietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Tietojen suojaus

Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain henkilöt, joilla on siihen lupa työtehtäviensä vuoksi. Tietojen käsittelyssä noudatetaan tarkoin BCC:n laatimia tietosuojaohjeistuksia.

BCC:llä on tässä rekisteriselosteessa mainittujen mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa aina kirjallinen sopimus, jonka edellytyksenä ovat luottamuksellinen ja lainmukainen tietojen käsittely ja sekä suojaus.

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun on perusteltua asiakkuuden hoitamisen kannalta.

Tietoja voidaan sälyttää vielä asiakkuuden päättymisen jälkeen siltä osin, kuin on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon, että asiakkuus saattaa vielä jatkua jossain muodossa myöhemmin. 

Loppuasiakkaita (coachattavat ja valmennuksen osallistujat) koskeva erityislauseke: Ellei Toimeksiantaja rekisterinpitäjän ominaisuudessa muuta kirjallisesti ohjeista, niin loppuasiakkaiden henkilötietoja säilytetään aina siten, että vain prosessin tuottamisessa mukana olevat henkilöt voivat yhdistää ne loppuasiakkaaseen. BCC ja palvelun toteuttava alihankkija tuhoavat kaikki loppuasiakkaiden henkilötiedot tiedot luotettavalla tavalla palveluprosessin päätyttyä, lukuun ottamatta sopimuksia, jotka säilytetään 18kk allekirjoituksen päivämäärästä, ellei toisin sovita.

Rekisteröidyn oikeudet

Kaikilla BCC:n rekistereissä olevilla on omien henkilötietojensa osalta oikeus luottaa tietoturvan korkeaan tasoon ja saada ilmoitus mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta.

Lisäksi kaikilla BCC:n rekistereissä olevilla on omien henkilötietojensa osalta oikeus:


•    saada läpinäkyvää ja ajantasaista tietoa,
•    tietää, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin,
•    pyytää tietojen oikaisua,
•    pyytää henkilötietojensa poistamista asiakasrekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi),
•    pyytää käsittelyn rajoittamista sekä
•    vastustamisoikeus.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan milloin tahansa ottamalla yhteyttä tässä rekisteriselosteessa mainittuihin yhteystietoihin.