Johtoryhmävalmennus

Kun halutaan lisätä johtamisen vaikuttavuutta, on varmistettava että koko johtotiimi noudattaa yhteistä linjaa ja pyrkii vaikuttamaan samaan suuntaan – muuten kaivattua synergiaa ei synny. BCC johtoryhmävalmennus auttaa määrittelemään, tarkentamaan ja vakiinnuttamaan yhteiset suuntaviivat ja varmistamaan että kaikki ponnistelut tähtäävät samaan tavoitteeseen. 

 

Johtoryhmävalmennuksemme ei lähde tyhjän päältä: jokaisessa organisaatiossa on runsaasti tietoa nykytilasta, sellaisena kuin johtoryhmä itse sekä sidosryhmät sen kokevat. Siksi hyödynnämme olemassa olevan tiedon, ja kuuntelemme niiden ihmisten näkemykset joita prosessi koskee. Näin varmistetaan että yhteistyö on kustannustehokasta, tuloksellista ja myös pidemmällä aikavälillä vaikuttavaa. 


Miten voimme auttaa?

  • Arvioimme johtoryhmätyön nykytilan ja autamme tunnistamaan kehittämistarpeet
  • Autamme konkretisoimaan johtoryhmän perustehtävän edellyttämän tavoitetilan 
  • Määritämme kanssanne muutostarpeen: minkä johtoryhmätyössä tulee muuttua, jotta haluttu toimintatapa saavutetaan?
  • Tuemme tarvittavan muutoksen toteuttamisessa; teemoina esim. johtotiimin perustehtävä ja toimintakäytännöt, toimiva yhteistyö, strategian edellyttämä johtoryhmäkulttuuri, johtoryhmä ihmisten johtajina.

 

BCC Johtoryhmävalmennukseen voidaan yhdistää henkilökohtainen coaching johtoryhmän jäsenille. Näin jokainen johtoryhmän jäsen saa yksilöllistä sparrausta omien haasteidensa ratkaisemiseen. Tämä työskentelytapa vahvistaa tuloksellisuutta kahdella tavalla: on motivoivaa tietää, että jokainen työstää omia kehittymistavoitteitaan samanaikaisesti – ja lisäksi yhteinen aika voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisesti, keskittymällä yhteisen tekemisen kannalta oleellisiin tavoitteisiin.Haluatko kehittää johtoryhmäsi tehokkaaksi ja proaktiiviseksi yksiköksi, joka tuottaa erinomaisia tuloksia joka päivä?